Uterom

Luminator er kjent for å ha levert belysning av mange broer og fasader. Dette er prosjekter med stor betydning for stedsutvikling. Innenfor rammen av en slik kontekst leverer vi også belysning av torg/møteplasser og parker.

Vår utvikling av lysdesignkonsepter legger vekt på å se enkeltprosjekter i en helhetlig kontekst. Belysning av møteplasser eller enkeltobjekter som broer og fasader, vil ha sin egen logikk som må kunne inngå i en samlet plan ut fra en forståelse av rom og sted – samt hensyn til både funksjon og estetikk.

Mange elementer må sees i sammenheng: Stedsidentitet, trygghet, sikkerhet, universell utforming, hierarki i belysningsnivåer, lysforurensning, etc. Innenfor en slik ramme kan det arbeides med å fremheve en enkelt eiendom ved fasadebelysning eller et felles uterom som en park. Belysning av en fasade for eksempel skal igjen kommunisere en ønsket helhet med vekt på arkitektur, materialer, tekstur, farger og enkeltelementer.

Luminator har flere leverandører. Dette gir mulighet for å kombinere armaturer med ulike egenskaper til en samlet løsning med god kvalitet. Våre løsninger tar hensyn til det store potensialet for reduksjon av energibruk ved bruk av lysstyring i uterom.

© Copyright - Luminator AS