Næringsbygg

Dette virksomhetsområdet omfatter både offentlige og private yrkesbygg. Vår utvikling av lysdesignkonsepter starter med å legge vekt på optimale vilkår for bruksområdet i bygget, enten det er en bedrift, skole, barnehage eller et sykehjem. Nedenfor kommenteres særlige vektlegginger for kontormiljøer og læringsmiljøer.

Felles for disse er at hoveddelen av synsoppgavene er knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon, lese-, skrive- og skjermarbeid. Foruten generell ivaretakelse av krav i hht NS-EN 12464-1, legger våre belysningsløsninger stor vekt på dagslys og utsyn samt å sikre god modellering for å se ansikter.

Flere av rommene innendørs er multifunksjonsrom. Belysningen i en foajé for eksempel må sikre at rommet kan brukes både som sosial sone / oppholdsrom, arbeidsrom (møter, gruppearbeid, lesing) og som orienteringspunkt ved oppslag på vegg og skilter.  Våre belysningsløsninger legger vekt på å sikre god tilgjengelighet ved å ta opp i seg hensynet til universell utforming.

Kontormiljøer omfatter både cellekontorer og landskap. I tråd med gjeldende bransjeveileder innenfor kontorbelysning, vektlegges følgende designkriterier for god kontorbelysning:

  • Visuell komfort (hvor godt brukeren er i stand til å løse synsoppgaven slik den er tiltenkt uten ubehag og for store anstrengelser)
  • Fleksibilitet (bl.a. med hensyn på armaturens plassering i forhold til interiøret og synsoppgavene)
  • Individualitet (med mulighet for individuell tilpasning av arbeids- og oppholdsmiljø)
  • Estetikk (individuelle opplevde kvaliteter i armaturens produktdesign og lysets egenskaper)
  • Energieffektivitet (lavt energibruk gjennom riktig valg av armaturer, belysningsprisnipper og styringssystemer)

Læringsmiljøer omfatter ethvert område som er designet eller tilrettelagt for læring. Dette betyr tilrettelegging for ulike aldersgrupper fra barnehager til høgskole / universitet. Våre konsepter vil også kunne gi egnede løsninger for undervisnings-/konferanselokaler ved hoteller. En av våre medarbeidere var prosjektleder og redaktør for utarbeidelse av publikasjonen «Lys i læringsmiljø» i Lyskulturs regi: https://www.lyskultur.no/20-lys-i-laeringsmiljloe.5683107-342096.html. Publikasjonen angir hva som skal ivaretas for ulike typer situasjoner og rom.

© Copyright - Luminator AS