Næringsbygg

Belysning for kontorarbeidsplasser er her det det største området hvor hoveddelen av synsoppgavene er knyttet til lese-, skrive- og skjermarbeid og mellommenneskelig kommunikasjon. Luminator leverer også belysningsløsninger for offentlige bygg, eksempelvis sykehjem, samt andre typer næringsbygg som lager og industri.

Våre konsepter for belysning i kontormiljøer omfatter både cellekontorer og landskap. Foruten ivaretakelse av krav i hht NS-EN 12464-1, legges det stor vekt på dagslys og utsyn.

I tråd med gjeldende bransjeveileder innenfor kontorbelysning vektlegges følgende designkriterier for god kontorbelysning:

– Visuell komfort (hvor godt brukeren er i stand til å løse synsoppgaven slik den er tiltenkt uten ubehag og for store anstrengelser)
– Fleksibilitet (bl.a. med hensyn på armaturens plassering i forhold til interiøret og synsoppgavene)
– Individualitet (med mulighet for individuell tilpasning av arbeids- og oppholdsmiljø)
– Estetikk (individuelle opplevde kvaliteter i armaturens produktdesign og lysets egenskaper)
– Energieffektivitet (lavt energibruk gjennom riktig valg av armaturer, belysningsprinsipper og styringssystemer)

© Copyright - Luminator AS