Møteplasser inne

Foajeer har en viktig funksjon som møtested, torg og startsted for orientering i ethvert bygg. Foruten å sikre mellommenneskelig kommunikasjon og orientering, skal belysningen i foajeen underbygge arkitekturopplevelsen og gi et ønsket bilde av bedriften. Luminator leverer lignende belysningsløsninger for gangsoner, møterom og andre sosiale soner.

Vår utvikling av lysdesignkonsepter starter med å legge vekt på optimale vilkår for bruksområdet i bygget enten det er en bedrift, et publikumsbygg eller en skole.

Flere av møteplassene innendørs er multifunksjonsrom. Belysningen i foajé for eksempel må sikre at rommet kan brukes både som sosial sone, gruppearbeid, lesing, oppslag på vegg, lesing av skilter eller annen orienteringsanvisning og til felles opplevelser & møter. De aktuelle rommene vil generelt stille krav til god modellering for å se ansikter. Videre må et lysdesign ta opp i seg hensynet til universell utforming med god tilgjengelighet.

De ulike sosiale sonene i bedriften må ha en belysning som inviterer til miljøskifte, rekreasjon, kommunikasjon, e.l., samtidig som de også kan brukes som arbeidssoner for lesing, gruppearbeid, el. Belysning sammen med andre virkemidler som fargebruk i mer intime soner i et stort miljø, er viktig for tilhørighet og trivsel. Belysning som løfter frem enkeltelementer kan sikre identitet og tilgjengelighet.

© Copyright - Luminator AS