Læringsmiljøer

Lys i læringsmiljøer forstås som elektrisk lys og dagslys i fysiske læringsmiljøer og omfatter ethvert område som er designet eller tilrettelagt for læring. Dette betyr tilrettelegging for ulike aldersgrupper fra barnehager til høgskole/universitet. Våre konsepter vil også kunne gi egnede løsninger for undervisnings-/konferanselokaler ved hoteller.

En av våre medarbeidere var prosjektleder og redaktør for utarbeidelse av publikasjonen «Lys i læringsmiljø» i Lyskulturs regi: https://www.lyskultur.no/20-lys-i-laeringsmiljoe.5683107-342096.html. Publikasjonen angir hva som skal ivaretas for ulike typer situasjoner og rom.

© Copyright - Luminator AS