Kulturanlegg

Luminator har egnede produkter og relevant kompetanse for belysning av ulike typer kulturobjekter og -anlegg.

Kunst- og museumsbelysning fremheves særskilt. Belysning av enkeltobjekter settes her inn i en helhet med en allmennbelysning basert på Luminators erfaring fra belysning av møteplasser innendørs.

.

© Copyright - Luminator AS