Infrastruktur

Luminator tilbyr gode løsninger med egnede produkter for belysning av gater og foratu, gang- og sykkelveier, havneanlegg, industrianlegg og sikkerhetsbelysning. Vi har egne konsepter for sikkerhetsbelysning i vegtuneller som omfatter både opplevelsesbelysning og evakueringsbelysning.

Infrastruktur Shutterstock 4 1200 550

Luminator tilbyr gode løsninger med egnede produkter for belysning av

  • gater, fortau, gang- og sykkelveier
  • sikkerhetsbelysning som omfatter evakueringsbelysning i veg- og togtunneler og opplevelsesbelysning i vegtuneller
  • havneanlegg
  • industrianlegg, herunder fiskeoppdrettsanlegg

Vår konseptutvikling illustreres ved et nytt produkt for sikkerhetsbelysning: Evakueringsbelysning for vegtunneler.

I samarbeid med bedriftspartnere og kunnskapsmiljøer har Luminator utviklet et konsept for rømningsbelysning i vegtuneller som tilfredsstiller norske og europeiske krav. Basert på et prinsipp med integrering av armatur og håndløper, er det lagt vekt på både visuell og fysisk føring, nødvendig belysning av gangbane, plassering av drivere i tekniske skap som kan ha 200 meters avstand (eller mer), at armaturdelene eller lengdene som håndløper er prefabrikert og enkle / sikre / hurtige å montere, etc.

© Copyright - Luminator AS