Infrastruktur

Luminator tilbyr gode løsninger med egnede produkter for belysning av gater og foratu, gang- og sykkelveier og havneanlegg. Vi har egne konsepter for sikkerhetsbelysning i vegtuneller som omfatter både opplevelsesbelysning og evakueringsbelysning.

Vår konseptutvikling illustreres ved et nytt produkt for sikkerhetsbelysning under utvikling: Evakueringsbelysning for vegtuneller. I samarbeid med bedriftspartnere og kunnskapsmiljøer har Luminator utviklet et konsept for rømningsbelysning i vegtuneller som tilfredsstiller norske og europeiske krav. Basert på et prinsipp med integrering av armatur og håndløper, er det lagt vekt på både visuell og fysisk føring, nødvendig belysning av gangbane, plassering av drivere i tekniske skap som kan ha 200 meters avstand (eller mer), at armaturdelene eller lengdene som håndløper er prefabrikert og enkle / sikre / hurtige å montere, etc.

© Copyright - Luminator AS