Badeanlegg

Luminator har lang erfaring og svært høy markedsandel for leveranser av badeanlegg i Norge. Dette gjelder ulike størrelser og typer anlegg. I tillegg til produkter for belysning under vann, kan vi levere produkter som egner seg for bruk i fuktig, varmt og klorholdig klima over vann.

Vår utvikling av lysdesignkonsepter legger vekt på sikkerhet ved å unngå blending, at armaturene ikke plasseres over bassenget og god synlighet under vann for badevakter og andre.

Våre lysberegninger må foruten ordinære krav til lysnivåer, jevnhet og UGR i hht NS-EN 12464-1, ta hensyn til typer anlegg, for eksempel om det er krav til stupetårn, konkurranser, tilrettelegging for TV-overføringer, el.

Det stilles stadig større krav til lysdesign, bl.a. for å fremheve en særegen arkitektur. Et lysdesignkonsept må sikre at alle lysstimuli sees i sammenheng, også refleksjoner og luminanser fra andre tilliggende rom som påvirker lysmiljøet. Våre lysdesignkonsepter innarbeider hensynet til universell utforming hvor det bl.a. arbeides med kontraster og avstemming av disse ut i fra behov for navigasjon, oppfattelse av rom og romkvaliteter.

Endelig er valg av produkter som settes inn i en samlet organisert helhet viktig. Foruten krav til avskjerming osv., stilles det krav til IP-klasse og korrosjonsklasse.

© Copyright - Luminator AS