VIRKSOMHETSOMRÅDER

Luminator tilbyr belysningsløsninger for fem virksomhetsområder.

I tillegg til kunnskap om virksomhetsområdene, er vår innfallsvinkel til å løse ethvert belysningsprosjekt basert på kunnskap innenfor tre hovedområder:
– Fysiologiske og psykologiske betingelser for vår oppfattelse av omverdenen ved synssansen.
– Grunnleggende kunnskap om lysteknikk, beregningsprogrammer / prosjekteringsverktøy, elektro, styring og energibruk.
– Den kunnskap som ligger i å sette sammen belysningsprodukter og andre elementer og organisere disse i et lysdesign slik at det skapes et lysmiljø som fungerer etter hensikten.

Hvert enkelt prosjekt må finne sin løsning, ikke minst ut fra en god forståelse av rom, sted og arkitektur som lyset skal spille på lag med.

NÆRINGSBYGG

Belysning for kontorarbeidsplasser er her det det største området hvor hoveddelen av synsoppgavene er knyttet til lese-, skrive- og skjermarbeid og …

BADEANLEGG

Luminator har lang erfaring og svært høy markedsandel for leveranser av badeanlegg i Norge. Dette gjelder ulike størrelser og typer anlegg. I tillegg til produkter for belysning…

INFRASTRUKTUR OG INDUSTRI

Luminator tilbyr gode løsninger med egnede produkter for belysning av gater og fortau, gang- og sykkelveier og havneanlegg. Vi har egne konsepter for…

UTEROM

Luminator er kjent for å ha levert belysning av mange broer og fasader. Dette er prosjekter med stor betydning for stedsutvikling. Innenfor rammen av en slik kontekst leverer vi også…

KULTURANLEGG

Luminator har egnede produkter og relevant
kompetanse for belysning av ulike typer
kulturobjekter og -anlegg…

© Copyright - Luminator AS