VIRKSOMHETSOMRÅDER

Luminator tilbyr belysningsløsninger for 6 virksomhetsområder.

I tillegg til kunnskap om virksomhetsområdene, er vår innfallsvinkel til å løse ethvert belysningsprosjekt basert på kunnskap innenfor tre hovedområder:
– Fysiologiske og psykologiske betingelser for vår oppfattelse av omverdenen ved synssansen.
– Grunnleggende kunnskap om lysteknikk, beregningsprogrammer / prosjekteringsverktøy, elektro, styring og energibruk.
– Den kunnskap som ligger i å sette sammen belysningsprodukter og andre elementer og organisere disse i et lysdesign slik at det skapes et lysmiljø som fungerer etter hensikten.

Hvert enkelt prosjekt må finne sin løsning, ikke minst ut fra en god forståelse av rom, sted og arkitektur som lyset skal spille på lag med.

BADEANLEGG

Luminator har lang erfaring og svært høy markedsandel for leveranser av badeanlegg i Norge. Dette gjelder ulike størrelser og typer anlegg. I tillegg til produkter for belysning…

UTEROM

Luminator er kjent for å ha levert belysning av mange broer og fasader. Dette er prosjekter med stor betydning for stedsutvikling. Innenfor rammen av en slik kontekst leverer vi også…

MØTEPLASSER INNE

Foajeer har en viktig funksjon som møtested, torg og startsted for orientering i ethvert bygg. Foruten å sikre mellommenneskelig kommunikasjon og orientering…

NÆRINGSBYGG

Belysning for kontorarbeidsplasser er her det det største området hvor hoveddelen av synsoppgavene er knyttet til lese-, skrive- og skjermarbeid og …

LÆRINGSMILJØER

Lys i læringsmiljøer forstås som elektrisk lys og dagslys i fysiske læringsmiljøer og omfatter ethvert område som er designet eller tilrettelagt for læring. Dette betyr tilrettelegging…

INFRASTRUKTUR

Luminator tilbyr gode løsninger med egnede produkter for belysning av gater og fortau, gang- og sykkelveier og havneanlegg. Vi har egne konsepter for…

© Copyright - Luminator AS