Velkommen til oss Knut!

Vi ønsker Knut Sundbeg-Hansen velkommen til oss.

Knut har lang erfaring som elektriker, og de siste årene jobbet innenfor
belysningsbransjen. Han har tidligere vært ansatt i blant annet Prolys og
Modular Lighting Norge.

Knut er ansatt som Prosjekt leder og vil jobbe innenfor våre virksomhetsområde
næringsbygg og kulturanlegg.

Mail:  ksh@luminator.no
Mobil: +47 40699626