Universitetsgata 2

OSLO

Luminator AS leverer belysningsløsninger og -produkter til det nyskapende teknologihuset som nå etableres i Universitetsgaten 2. En omfattende om-bygging av Televerkets tidligere hovedkontor vil stå ferdig i 2021. Bygget vil da romme 27.000 kvadratmeter fordelt over 17 etasjer med kurs-, konferanse-, ekspo-fasiliteter, ulike former for kontormiljøer, restauranter, kafeer og barer. Her skapes et pulserende liv i møtet mellom teknologier, akademia og næringsliv.

Ombyggingen resulterer i et moderne bygg, tilpasset dagens krav. Samspill mellom aktørene i prosjektet er her viktig for å sikre at flere ting sees i sammenheng, eksempelvis takhøyder, akustikk, føringsveier og fleksible fysiske rammer.

I nært samspill med aktørene i prosjektet har Luminator funnet frem til gode belysningsløsninger for de mange funksjonene bygget skal huse. Luminator har også utviklet tilpassede tekniske løsninger, bl.a. et gridsystem for økt fleksibilitet og forenkling av montasje på byggeplass.


Aktører i prosjektet:

Byggherre: Entra ASA
Hovedentreprenør: Skanska Norge
Skisse-/Forprosjekt: Norconsult
Elektroentreprenør: Lefdal Installasjon AS
Rådgivende ingeniører elektro: Heiberg & Tveter AS
Arkitekt: Mad arkitekter AS
Interiørarkitekt: Krohnark AS
Belysningsløsninger og -produkter: Luminator AS