Om oss fagkunnskap

Universell utforming

Universell utforming som betingelse for belysningsløsninger

Luminator AS følger opp sitt engasjement på området universell utforming.
Se link til artikkel i bladet LYSKULTUR skrevet av Thor Husby.

Anbefaler å abonnere på LYS magasinet

Artikkel_LYS_03_2018