Innlegg

Samarbeid ga ønsket resultat

Utforming av belysningen i et viktig møterom hos Diakonhjemmet («Stiftelsesrommet»), har blitt til gjennom et godt samarbeid mellom lysdesigner, interiørarkitekt, elektriker, AV-tekniker, utstyrsleverandører og ikke minst prosjektleder hos byggherre.
Møterommet som også benyttes til ulike sosiale sammenkomster har fått en samlet belysningsløsning med ulike scenarier for flere formål. Rommet er behagelig å være i. Det er et effektivt arbeidsrom med ivaretakelse av relevante lystekniske krav. Videre har det en fleksibilitet som sikrer omstilling til ulike typer aktiviteter, stemninger og oppsett.

Vi har fått et møterom som fungerer godt for vårt formål, sier Jon R. Solsrud ved eiendomsavdelingen hos Diakonhjemmet.

Se flere blider  – klikk her

Foto: ZINC/ Thomas Gundersen

Lansering av PINEA

Basert på de spesifikasjoner som fremgår av websiden www.pinea-light.com, er det planen å igangsette produksjon og salg av første generasjon PIINEA-armaturer 4. kvartal 2018.
Prinsippløsningen for PINEA ble lansert på messen LIGHT+BUILDING 18. mars i samarbeid med belysningsprodusenten Imperial. Etter å ha arbeidet med dette prosjektet i lengre tid, var dette en viktig milepæl for Luminator.
Parallelt med åpningen av messen LIGHT+BUILDING ble en pilotinstallasjon av PINEA prototype armaturer tatt i bruk på kontoret hos Ipark Eiendom i Stavanger. En journalist betegnet lanseringen av PINEA hos Ipark som en «forskningsbasert verdensnyhet som bedrer kvaliteten på kontorbelysningen». (http://ipark.no/aktuelt/en-verdens-nyhet-lansert-i-innovasjonsparken)
De tilbakemeldinger som har fremkommet, bl.a. under messen LIGHT+BUILDING, tas nå inn i den videre bearbeidelse av prototype frem mot et produkt som kan selges i massemarkedet.

PINEA

Luminator har utviklet en ny løsning innen Human Centric Lighting i samarbeid med belysningsprodusenten Imperial og eksperter innenfor teknologi og effekter av lys for mennesker ved henholdsvis Høgskolen i Sørøst Norge og Universitetet i Oslo.

PINEA gjør det mulig å ta inn en viktig kvalitet fra dagslyset i elektrisk belysning innendørs. Naturlig biologisk påvirkning kan ivaretas uten at dette endrer belysningen i rommet eller øker energiforbruket. PINEA er utviklet for å kunne inngå som en integrert del av et lysdesign.

PINEA vil lanseres på LIGHT+BUILDING 18. mars 2018, Hall 4.2 Stand C70 – Imperial. Det vil også være mulig å bli nærmere kjent med prinsippløsningen og bakgrunnen for denne på en egen hjemmeside som publiseres ved messens åpning: www.pinea-light.com