Innlegg

UU bilde av publiksjon 3

BELYSNING OG UNIVERSELL UTFORMING

Luminator as har engasjert seg i arbeidet med ny publikasjon innenfor «Belysning og universell utforming».

Det foreligger nå en helt ny publikasjon utgitt av Lyskultur om temaet «Belysning og universell utforming». Publikasjonen retter seg mot byggherrer, arkitekter og fagpersonell innenfor belysning.

Publikasjonen skal bidra til forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning. Den skal gi grunnlag for samhandling mellom målgruppene i byggeprosjekters tidligfase om utarbeidelse av et samlet design.

Thor Husby fra Luminator har vært prosjektleder for arbeidet. Thor sier at engasjementet fra Luminator er begrunnet med at vi ønsker å ha særegen kompetanse på dette området. Våre lysdesignere og tekniske fagpersoner skal sikre gode løsninger for våre kunder som ivaretar hensynet til universell utforming.