VID Stiftelsesrommet zinc DSC 0301

Samarbeid ga ønsket resultat

Utforming av belysningen i et viktig møterom hos Diakonhjemmet («Stiftelsesrommet»), har blitt til gjennom et godt samarbeid mellom lysdesigner, interiørarkitekt, elektriker, AV-tekniker, utstyrsleverandører og ikke minst prosjektleder hos byggherre.
Møterommet som også benyttes til ulike sosiale sammenkomster har fått en samlet belysningsløsning med ulike scenarier for flere formål. Rommet er behagelig å være i. Det er et effektivt arbeidsrom med ivaretakelse av relevante lystekniske krav. Videre har det en fleksibilitet som sikrer omstilling til ulike typer aktiviteter, stemninger og oppsett.

Vi har fått et møterom som fungerer godt for vårt formål, sier Jon R. Solsrud ved eiendomsavdelingen hos Diakonhjemmet.

Se flere blider  – klikk her

Foto: ZINC/ Thomas Gundersen