STORTORVET PARKERINGSHUS

Stortorvet Kjøpesenter, Kongsberg

FAKTA
Type lokaler: Parkeringshus,
Stortorvet Kjøpesenter
Oppdragsgiver: SALTO Eiendom
Lysdesign: Luminator AS
Produktleverandør: Luminator AS
Foto: Imperial & Luminator AS

Kjøpesenteret ønsket å oppgradere Parkeringshusets belysning til en mer energieffektiv LED-belysning. Belysningen ivaretar brukerens sikkerhet ved å skape et tydelig og intuitivt uttrykk både for bilisten og fotgjengeren.

Parkeringshuset har takmonterte armaturer som gir en generell belysning. Belysningskravene til parkeringshus er innfridd uten blendingsfare og store kontraster mellom lys og skygge.

Oppkjøringsrampen til plan to har i kombinasjon med takmonterte armaturer, «pil» -lignende veggarmaturer som enkelt leder bilistene i riktig retning. Nedkjøringsrampen belyses med kvadratiske veggmonterte armatur. Den asymmetriske optikken skaper et lys og skyggespill på veibanen, samtidig som belysningskravene opprettholdes. Reflektorteknologien i armaturen skjuler lyskilden slik at bilistene ikke blendes ved utkjøring.