TEST Emilie Photoshoppa scaled

SOLHEIM CAMPUS

LØRENSKOG

FAKTA

Type lokaler: Aktivitetspark, Utomhus
Oppdragsgiver: Lørenskog Kommune
Landskapsarkitekt: HOLO & HOLO
Utført av installatør: OMEXOM
Lysdesign: Luminator AS
Produktleverandør: Vik Ørsta & Luminator AS
Foto: Andreas Bache-Wiig

I tråd med Lørenskog kommune sine planer om å utvikle Lørenskog Sentrum, er det åpnet et nytt uteområde tilknyttet Solheim Skole og Kjennhallen. Uteområdet er delt opp i ulike aktivitetssoner med tilhørende belysning som underbygger ulike rom, funksjoner og elementer.

Belysningen er tilrettelagt ulike aktivitetsområder og inviterer til bruk av disse på kveldstid. Belysningen er identitetsskapende og skaper trygghet, også etter mørkets frembrudd.

Armaturer og master er av høy standard både med tanke på det lystekniske og designutformingen. De kan f.eks. styres for å sikre riktig belysning gjennom årstidene (refleksjon på bakken og dagslys). Ved at lyskilden er godt trukket inn i armaturen, gis det lys på de flatene som ønskes belyst.

Mastene er også godt synlige på dagtid. Sterke signalfarger gjenspeiler fargekonseptet i de ulike aktivitetsområdene, noe som fører til et helhetlig design.

  • ©Andreas Bache Wiig 8359 scaled