FREDRIKSTEN MUSEUM

DET STORE FALLET

FAKTA

Type lokaler: Kulturanlegg,
Utstilling Det store Fallet på Fredriksten museum
Oppdragsgiver: Østfoldmuseene Halden
Utført av installatør: O.Hansens Eftf.as
Lysdesign: Luminator AS
Produktleverandør: Luminator AS
Foto: Luminator AS

Fredriksten Museum i Østre kurtine, er fylt med gjenstander – fra Karl XIIs undertøy til monumentene reist etter hans død. Sammen med personlige fortellinger om hva som hendte i Østfold og grensestrøkene da svenske styrker herjet for 300 år siden, forteller «Det store fallet» om bakteppet for en konges død og et rikes fall i 1718.
Kilde: https://ostfoldmuseene.no/fredriksten/utstillinger/fallet

Konseptet bak lysdesignet er å skape dramatikk med bevisst bruk av lys og skygge. Skjulte armaturer er plassert i montere slik at besøkende ikke blendes.

Lyssettingen av bybrannen er et viktig element, og det første de besøkende møter i utstillingen. Brannen som byens borgere startet for å stoppe svenskenes angrep i 1716, gjengis av en dynamisk belysning med varme farger som dominerer murveggen i rommet. Det gir en realistisk gjengivelse av brannen.

Midt i rommet kan de besøkende lese om hendelsen, samt beundre oljemaleriet av den engelske maleren Mark Postlethwaite, som viser svenskenes tilbaketrekning over bybroen ettermiddagen 4.juli 1716. Oljemaleriet er belyst med ulik fargetemperatur for å fremheve de ulike elementene i maleriet.

4 2

Visualisering av mulig belysning i utstillingsmonter. 

20180601 132503 1

Endelig belysning av utstillingsmonter.

20190322 115126

Diskré armaturer belyser utstillingsobjektene og skaper kontraster med slagskygger.

20190322 115216

Belysningen gjengir dramatikken utstillingsobjektene har vært en del av.