FETSUND LENSER

Stemmer fra Elva

FAKTA

Type lokaler: Kulturanlegg,
Utstilling Stemmer fra Elva på Fløtingsmuseet i Fetsund
Oppdragsgiver: Museene i Akershus ved Fetsund Lenser
Interiør: PETRA Designkontor
Lysdesign: Luminator AS
Produktleverandør: Luminator AS
Foto: Luminator AS

Hovedutstillingen i Trådbua
Fløtingsmuseets hovedutstilling forteller om tømmerfløtinga og om anleggene på Bingen og Fetsund.Her kan du lære mer om tømmerets vei
fra skogen til kysten og om menneskene som arbeidet med å få det fram.
Kilde: https://mia.no/fetsundlenser/flotingsmuseet/utstillinger

Utstillingen starter i et lite mørkt forrom, hvor kun noen utvalgte objekter er opplyst. Videre følger de besøkende tømmerets vei fra skog til kyst i et åpent utstillingslokale, hvor utstillingsobjektene er plassert kronologisk langs veggen.

To langsgående skinner er montert diskre over dragere, med nøye utvalgte spotter til hver del av utstillingen. Armaturene har samme utforming, men ulik lysfordeling, fargetemperatur og avskjerming ut ifra hvilket objekt armaturen belyser. Kontrasten mellom lys og skygge leder de besøkende ubevisst fra et objekt til det neste.

Trådbua blir på kveldstid ofte brukt til ulike tilstelninger. Hver drager har montert armaturer som lyser opp himlingen med en varm fargetemperatur som fremhever treverket. Opplevelsen av rommet endrer raskt karakter ved å skru av spotter og øke intensiteten på opplyset.

Utstilling Uten opplys i himling

1. Lokalet med utstillingsbelysning, uten opplys i himling.

Utstilling Med opplys i himling

2. Lokalet med utstillingsbelysning og opplys i himling.

Utstilling Uten Utstillingslys opplys i himling 50

3. Lokalet uten utstillingsbelysning, med 50% opplys i himling.

Utstilling Uten Utstillingslys opplys i himling 100

4. Lokalet uten utstillingsbelysning, med 100% opplys i himling.

FOTO: Fetsund Lenser/MiA