Infusjon Behandling

Diakonhjemmet Sykehus

Rehabilitering

FAKTA
Type lokaler: Sykehus
Korridor og Behandlingsrom Diakonhjemmet sykehus.
Oppdragsgiver: Det Norske Diakonhjem
Utført av entreprenør/installatør: WATT Elektro
Lysdesign: Luminator AS
Produktleverandør: Luminator AS
Foto: Imperial

Ved rehabilitering av Diakonhjemmet sykehus ble det lagt til grunn at belysningen skal være enkel og brukervennlig med mulighet for justering etter ulike områders behov.

I korridoren er det montert en innfelt lineær armatur med asymmetrisk linse. Armaturen er montert langs veggen for at pasienter som trilles i senger ikke skal blendes. Belysningen gir godt arbeidslys for personalet og funger samtidig som en retningsveileder i transportsonen.

Det lineære formspråket videreføres inn på behandlingsrommene i form av pendelarmaturer. Armaturer med opp- og nedlys er utstyrt med snorbryter slik at pasient eller lege enkelt kan justere lyset etter behov. Dette gir et optimalt lys ved samtale og undersøkelse av pasienten.

Belysningen på infusjonsrommet dekker to ulike behov: Arbeidslys for helsepersonell og et mer dempet behandlingslys for pasientene. Infusjonsrommet er et sted hvor pasienten oppholder seg over lengre perioder. Det er derfor viktig å kunne legge til rette for en beroligende og avslappende atmosfære.

Korridor
Undersøkelse
Behandling