aktuelt02

PROSJEKT HOLMEN INDUSTRIOMRÅDE

Luminator har levert belysningsløsninger til et stort fiskerianlegg i Sortland. Luminator har her samarbeidet tett med Snøhetta i hele prosjektperioden.

Luminator har levert belysningsløsninger til følgende deler av anlegget: Utendørsbelysning, sorteringshall og parkeringshus. Utendørs har Luminator levert belysning av fasader, tilførselsvei, gangvei, kaianlegg, takterrasse, under administrasjonsbygget som er løftet opp fra bakken, trær, kunstvegg, objektbelysning av rotorblad og integrert belysning i benker på området. Det er lagt vekt på sikkerhet ved markering av kai med lys i leider. Integrert effektbelysning i perforert vegg fungerer som en ledelinje. Endelig er det lagt vekt på å se hele anlegget under ett og dets plassering og betydning for området rundt.