unnamed file

PINEA

Luminator har utviklet en ny løsning innen Human Centric Lighting i samarbeid med belysningsprodusenten Imperial og eksperter innenfor teknologi og effekter av lys for mennesker ved henholdsvis Høgskolen i Sørøst Norge og Universitetet i Oslo.

PINEA gjør det mulig å ta inn en viktig kvalitet fra dagslyset i elektrisk belysning innendørs. Naturlig biologisk påvirkning kan ivaretas uten at dette endrer belysningen i rommet eller øker energiforbruket. PINEA er utviklet for å kunne inngå som en integrert del av et lysdesign.

PINEA vil lanseres på LIGHT+BUILDING 18. mars 2018, Hall 4.2 Stand C70 – Imperial. Det vil også være mulig å bli nærmere kjent med prinsippløsningen og bakgrunnen for denne på en egen hjemmeside som publiseres ved messens åpning: www.pinea-light.com