OMSORGSBYGG

I et omsorgsbygg er det mange ulike behov belysningen skal dekke og ta hensyn til. Omsorgsbygget er en arbeidsplass for helsepersonell, besøkssted for venner og slekt, og samtidig et hjem- og behandlingssenter for eldre mennesker med nedsatt syn.

Belysningskonseptet bør derfor planlegges med hensyn til ulike synsoppgaver og brukere. Belysningen bør skape en intuitiv lesbarhet av hvert enkelt rom, og samtidig skape et behagelig atmosfærisk miljø slik at bruker klarer seg i hverdagen.

Blending, gjenskinn og skarpe skygger fra armaturer kan unngås ved riktig armatur- og optikkvalg i samarbeid med materialvalg på gulv, vegg og i himling.  Belysningen skal gi godt syn til alle som befinner seg i bygget, både unge, voksne og eldre.

  • Beboerrom 1

BEBOERROM

Beboerrommet er beboerens personlige oppholdsrom, hvor de kan trekke seg tilbake etter eget behov. Her finnes gjenkjennelige møbler og gjenstander fra deres eget liv, som er med på å skape en trygg og sikker atmosfære.

Ved å planlegge belysningen i «ulike lag», der belysningen dekker behov ut ifra ulikt bruk, kan belysningen øke kvaliteten til rommet. En generell allmennbelysning montert i tak, uten blending, skaper en jevnt og god  belysning uten sterke skygger. Den faste belysningen over sengen tilrettelegges slik at helsepersonell kan utføre sine arbeidsoppgaver raskt og effektivt.

Miljøbelysning som en leselampe ved en lenestol eller ved sengen, fremhever ulike områder og innbyr til avslapping. En varm fargetemperatur skaper en hjemmekoselig og beroligende atmosfære.

FELLESROM

Fellesrommet spiller en sentral rolle i en omsorgsbolig. Dette er aktivitetsrommet som skal invitere til sosial sammenkomst, og oppmuntre til bevegelse. En multifunksjonell belysning  bør tilrettelegges for å dekke mange ulike behov og aktiviteter.

Allmennbelysning fra armaturer i himling kombineres med plassorientert pendelbelysning over spisestuebordet, samt miljøbelysning i form av gulv-, vegg- og vinduslamper. En kombinasjon av direkte- og indirekte lys, og varme fargetemperaturer i miljøbelysningen skaper en avslappende og hjemmekoselig atmosfære. Ved enkel justering av allmennbelysningen kan rommet enkelt bli fullt opplyst om nødvendig.

  • Lege

BEHANDLINGSROM

I et behandlingsrom tilknyttet et omsorgsbygg, bør belysningen være effektivt og fleksibel. Rommet kan ofte deles inn i ulike soner/ områder, som belysningen bør ta hensyn til.

En generell allmennbelysning, ofte takmonterte armaturer, dekker det generelle grunnbehovet for lys uten å ta hensyn til innredning. Allmennbelysningen kan i enkelte tilfeller planlegges som plassbelysning over faste arbeidsplasser, som gir arbeidssonen tilstrekkelig med lys. I kombinasjon med en bordlampe, som den enkelte kan tilpasse etter eget behov, kan ha betydning for effektiviteten og arbeidsinnsatsen til den ansatte.

Belysningen i undersøkelsesområdet skal dekke både behovet for den ansattes undersøkelse, samt pasientens behov under undersøkelsen. Ved å benytte en armatur med direkte og indirekte lys og mikroprismatisk avskjerming, vil man kunne unngå ubehagsblending for pasienten og samtidig gi tilstrekkelig med lys til undersøkelsen.

Lysstyring med programmerte scenarier skaper muligheter for en positiv opplevelse både for bruker og pasient. Under samtale dimmes undersøkelseslyset ned til et lavere lysnivå for et mer avslappende og rolig miljø for pasienten og helsepersonell.

  • Undersokelse GIF 1

Imperial PROFI 60 LED PNDR
PROFI PND OPP/NED

IMPERIAL

Imperial PLAFO 430 RE LEDR 1
PLAFO

IMPERIAL

Profi 48 WLX LED sortR
PROFI 45 WLX

IMPERIAL

Lampe Gras N°214R
LAMPE GRAS N°214

NOVELTIES

Led Acrobates De Gras N°323R
LES ACROBATES DE GRAS N°323

NOVELTIES

  • Test Hage5

Sansehage:
Alle mennesker trenger frisk luft og bevegelse i et uterom som stimulerer sanseinntrykk og gir gode opplevelser. Dagslys stimulerer vår indre klokke, og påvirker oss mennesker slik at vi kan føle ro, frihet og harmoni enten man er unge eller gamle. Følelsen av et godt øyeblikk kan sitte lenge igjen i kroppen, selv for personer med demens.

En sansehage tilknyttet et eldresenter, kan selv i Norge  med lange mørke dager invitere til aktivitet dersom hagen er belyst på riktig måte. Frisk luft, selv bitende kulde kan være med på å skape en positiv og gjenkjennende opplevelse. En sti, sitteplasser, blomster og busker er kjente elementer som er med på å skape en trygg ramme rundt pasienten.