Tradisjon og fornyelse

Luminator ble etablert i 1971 og er et av de eldste firmaer i bransjen. Luminator fikk nye eiere og ny ledelse rundt årsskiftet 2016/17. Firmaet befester sin posisjon i viktige markeder og fornyer sitt tilbud, bl.a. gjennom utviklingsprosjekter i samarbeid med bransjeaktører og kunnskapsmiljøer.

© Copyright - Luminator AS