Fagkunnskap

Luminator har egne fagpersoner på design, teknikk og spesifikke bruksområder. Flere har lang fartstid i belysningsbransjen. Luminators medarbeidere er engasjert i faglig utviklingsarbeid som f.eks. prosjektledelse for 2 nye publikasjoner i Lyskulturs regi, deltakelse i Norsk Lysteknisk Komité, tillitsverv innenfor Norske Lysdesignere, osv.

© Copyright - Luminator AS