Design

Luminator designer belysningsløsninger som bidrar til et godt arbeids- & oppholdsmiljø og ønsket stedsutvikling. Våre løsninger ivaretar hensynet til energieffektivitet og universell utforming. Vi utvikler et lysdesignkonsept på basis av en analyse av det enkelte prosjekt. Dette gir et godt grunnlag for kommunikasjon med våre kunder for å finne frem til endelige tilpassede løsninger.

© Copyright - Luminator AS