Om oss

Luminator AS baserer sin virksomhet på følgende forretningsstrategiske grunnlag:

SAMARBEIDSPARTNER

SAMARBEIDSPARTNER

Luminator har som strategi å være en langsiktig, kompetent og etterrettelig samarbeidspartner for våre kunder, leverandører og andre alliansepartnere. Gjennom et slikt samarbeid ønsker vi å bidra til at våre kunder lykkes.

LEVERANDØRER

LEVERANDØRER

Luminators underleverandører er valgt ut fra kvalitet og at de utfyller hverandre. Pr. i dag har vi agentur for følgende hovedleverandører:

EN SAMLET LØSNING

TRADISJON OG FORNYELSE

Luminator ble etablert i 1971 og er et av de eldste firmaer i bransjen. Luminator fikk nye eiere og ny ledelse rundt årsskiftet 2016/2017.
Firmaet befester sin posisjon i viktige markeder og fornyer sitt tilbud, bl.a. gjennom utviklingsprosjekter i samarbeid med bransjeaktører og kunnskapsmiljøer.

DESIGN

LYSDESIGN

Luminator designer belysningsløsninger som bidrar til et godt arbeids- og oppholdsmiljø og ønsket stedsutvikling.
Våre løsninger ivaretar hensynet til energieffektivitet og universell utforming. Vi utvikler et lysdesignløsninger på basis av en analyse av det enkelte prosjekt. Dette gir et godt grunnlag for kommunikasjon med våre kunder for å finne frem til endelige tilpassede løsninger.

FAGKUNNSKAP

FAGKUNNSKAP

Luminator har egne fagpersoner på design, teknikk og spesifikke bruksområder. Flere har lang fartstid i belysningsbransjen.
Luminators medarbeidere er engasjerte i faglig utviklingsarbeid som for eksempel prosjektledelse for to nye publikasjoner i Lyskulturs regi, deltakelse i Norsk Lysteknisk Komité, tillitsverv innenfor Norske Lysdesignere, osv.

EN SAMLET LØSNING I

EN SAMLET LØSNING

Vi setter sammen belysningsutstyr fra våre leverandører til en samlet løsning ut fra hva som er best tilpasset våre kunders behov. Vi er ikke begrenset av å måtte levere produkter fra en enkelt produsent.
I tillegg til våre hovedleverandører har Luminator et nettverk av andre leverandører, dersom det er ønskelig med supplerende produkter ut fra hensyn til eksisterende løsninger, arkitektur eller lignende.

© Copyright - Luminator AS