Om oss

Luminator AS baserer sin virksomhet på følgende forretningsstrategiske grunnlag:

SAMARBEIDSPARTNER

Luminator har som strategi å være en langsiktig, kompetent og etterrettelig samarbeidspartner for våre kunder, leverandører og…

LEVERANDØRER

Luminators underleverandører er valgt ut fra kvalitet og at de utfyller hverandre. Pr. i dag har vi eneagentur for følgende hovedleverandører…

TRADISJON OG FORNYELSE

Luminator ble etablert i 1971 og er et av de eldste firmaer i bransjen. Luminator fikk nye eiere og ny ledelse rundt årsskiftet 2016/2017…

DESIGN

Luminator designer belysningsløsninger som bidrar til et godt arbeids- & oppholdsmiljø og ønsket stedsutvikling. Våre løsninger…

FAGKUNNSKAP

Luminator har egne fagpersoner på design, teknikk og spesifikke bruksområder. Flere har lang fartstid i belysningsbransjen.

EN SAMLET LØSNING

Vi setter sammen belysningsutstyr fra våre leverandører til en samlet løsning ut fra hva som er best tilpasset våre kunders behov.

© Copyright - Luminator AS