aktuelt03

CELLS

Luminator har mange underleverandører av kvalitetsprodukter. Inneværende år har lansering og videreutvikling av et nytt produkt fra Reggiani vakt interesse.

Det er ikke lenger noen grunn til å bruke tradisjonelle armaturer med et forventet utseende i utemiljøer. Det nye produktet fra Reggiani tåler både hard påkjenning i utemiljøer samtidig som det har en utforming og belysningskvalitet som tilfører noe nytt. Funksjonalitet og estetikk mikses på en god måte.

Foruten utemiljøer er armaturen med sin solide utførelse også egnet til bruk i gymsaler. Med høy IP-grad kan den også brukes over vann i fuktige og klorholdige badeanlegg. Armaturen har mange lysfordelingsmuligheter, styringsmuligheter og oppgis å kunne leveres i mange farger.