LUMI SYSTEM

Enklere og mer fleksibel montering av lys.

LUMI System er et fleksibelt modulbasert belysningsgrid bestående av armatur- og strømskinnemoduler. Systemet som er særlig egnet for rehabiliteringsprosjekter, gir enklere montering på stedet og større fleksibilitet i bruk av areal.

System er utviklet av Luminator AS i samarbeid med belysningsprodusenten Imperial. Det kan tilpasses hvert enkelt prosjekt og har følgende egenskaper:
– Det kan deles ved hver akse og gir mulighet for montering av lettvegg uten å måtte demontere hele gridet. Lengder kan justeres etter et passende aksesystem.
– Kabelføring ligger i skinnen som også kan føre kabler for annet utstyr. Hurtigkoblinger gir enkel montasje på byggeplassen.
– Flere armaturtyper kan kobles til systemet.

LUMI System har blitt godt mottatt og er allerede tatt i bruk i flere næringsbyggprosjekter.

Armaturtyper:

LUMI SPOT S 1

LUMI SPOT S

LUMI SPOT M 1

LUMI SPOT M

LUMI SPOT L 1

LUMI SPOT L

WIRE Oppheng Direkte 1

WIRE-OPPHENG

PLAFO 500 LUMI 1

PLAFO 500 LUMI

PLAFO 500 LUMI UPDN 1

PLAFO 500 LUMI UP&DOWN

DLN 80 LUMI 1

DLN 80 LUMI

WIRE Oppheng DirekteIndirekte 1

WIRE-OPPHENG OPPLYS

Belysningsgridet monteres sammen av ulike armaturmoduler. Visualiseringen til venstre viser en heltrukket lyslinjemodul som strekker seg over korridorens lengde. Andre moduler fungerer som armer som forgrener seg ut over arbeidssonene. Armene har kun én aktiv lysmodul over arbeidssonen/arbeidsarealet.

Plasseringen av armene følger aksesystemet slik at man enkelt kan sette inn et cellekontor om ønskelig. I etterkant er det også mulig å koble til flere armaturer på anlegget ved behov. Belysningsgridet henger ned fra taket ved hjelp av en wire i underkant av dragere og andre føringsveier. Ønsket lysnivå kan enkelt programmeres med Dali-styring.

Visualiseringen til høyre viser en annen løsning som ofte brukes i mindre arealer.

Nedhengte armaturer over hver arbeidsplass er en effektiv løsning ettersom belysningen blir mer konsentrert mot arbeidsfeltene. Skinnen i korridorområde skiller brukerområdene fra hverandre og gir mulighet for å rette lyset der man ønsker, som på planter, malerier etc. En variasjon i lysintensitet og retning har en modellerende effekt som skaper skygger og kontraster i rommet. Dette bidrar til et mer levende kontorlandskap.