Lansering av PINEA

Basert på de spesifikasjoner som fremgår av websiden www.pinea-light.com, er det planen å igangsette produksjon og salg av første generasjon PIINEA-armaturer 4. kvartal 2018.
Prinsippløsningen for PINEA ble lansert på messen LIGHT+BUILDING 18. mars i samarbeid med belysningsprodusenten Imperial. Etter å ha arbeidet med dette prosjektet i lengre tid, var dette en viktig milepæl for Luminator.
Parallelt med åpningen av messen LIGHT+BUILDING ble en pilotinstallasjon av PINEA prototype armaturer tatt i bruk på kontoret hos Ipark Eiendom i Stavanger. En journalist betegnet lanseringen av PINEA hos Ipark som en «forskningsbasert verdensnyhet som bedrer kvaliteten på kontorbelysningen». (http://ipark.no/aktuelt/en-verdens-nyhet-lansert-i-innovasjonsparken)
De tilbakemeldinger som har fremkommet, bl.a. under messen LIGHT+BUILDING, tas nå inn i den videre bearbeidelse av prototype frem mot et produkt som kan selges i massemarkedet.

Certification of registration of tradeamrk