KONTORMILJØER

Kontormiljøer omfatter både cellekontorer, kontorlandskap, gangsoner, sosiale soner, møterom og stillerom. Felles for kontormiljøer er at hoveddelen av synsoppgavene er knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon, lese-, skrive- og skjermarbeid.

Foruten generell ivaretakelse av krav i hht NS-EN 12464-1, legger vår kontorbelysning stor vekt på dagslys og utsyn. I tråd med gjeldende bransjeveileder vektlegges både visuell komfort, fleksibilitet / tilpasningsmuligheter, estetikk og energieffektivitet.