KONSEPTER

Her illustreres valg av belysningsløsninger med tilhørende produkter.
Illustrasjonene viser noen av de avveininger som må foretas.
Generelt vil valg av belysningsløsning alltid henge sammen med brukerbehov og arkitektonisk løsning.

© Copyright - Luminator AS