Fredrikstad bru 17

Fredrikstad bru

Fredrikstadbrua som krysser Glomma ved Fredrikstad, er et stort og viktig landemerke i byen. Lysdesigner Erik Selmer har lagt vekt på å «bevare bruas storhet og verdighet gjennom en behersket lyssetting». I stedet for en ren flombelysning med sterkt lys fra utsiden, har lysdesigneren valgt å lyssette konstruksjonen fra innsiden slik at utsiden fremstår som en mørk silhuett. Hensikten har også vært å gi en intimitet i lyssettingen.

Luminator har levert effektbelysningen til Fredrikstadbrua. Det lys som skapes av alle de små og store armaturene og plasseringen av disse, gir ønsket effekt og fremhever bruas konstruksjon og estetikk.

Luminator har samarbeidet med:

Rådgivende ingeniører: Multiconsult ASA

Installatør:                          Traftec AS

Lysdesigner:                       Erik Selmer