Innovasjonsparken i Stavanger

Belysning for næringsbygg

entra rebel

Universitetsgata 2

Knut Åge Dahl

Nidarosdomen

LUMI SYSTEM

Nyhetssak Lumi system

Blåtimen

Norsk Lyspris 2019 – Ulstein Arena

nyhetssak bilde the wave

The Wave

Fredrikstad bru 17

Fredrikstad bru

Fredrikstadbrua som krysser Glomma ved Fredrikstad, er et stort og viktig landemerke i byen. Lysdesigner Erik Selmer har lagt vekt på å «bevare bruas storhet og verdighet gjennom en behersket lyssetting». I stedet for en ren flombelysning med sterkt lys fra utsiden, har lysdesigneren valgt å lyssette konstruksjonen fra innsiden slik at utsiden fremstår som en mørk silhuett. Hensikten har også vært å gi en intimitet i lyssettingen.

Luminator har levert effektbelysningen til Fredrikstadbrua. Det lys som skapes av alle de små og store armaturene og plasseringen av disse, gir ønsket effekt og fremhever bruas konstruksjon og estetikk.

Luminator har samarbeidet med:

Rådgivende ingeniører: Multiconsult ASA

Installatør:                          Traftec AS

Lysdesigner:                       Erik Selmer

 

Zumtobel

Zumtobel

Luminator AS har innledet et underleverandørsamarbeid med Zumtobel Lighting GmbH. Samarbeidet omhandler leveranse av en ledelysarmatur for tuneller som produseres av Imperial i Polen.

 

Luminator har inngått underleverandørsamarbeid på ulike områder med hele 4 bedrifter de siste årene. Omsetningen gjennom disse samarbeidsavtalene kommer i tillegg til Luminators egne ordinære leveranser til kunder i prosjektmarkedet.

SD MM PROD

Smart Dot®

Smart Dot® designet av Lighting Design Collective (LDC), er en allsidig utendørs og innendørs LED armatur. De mange lyseffektene, overflatene og monteringsalternativene gjør denne fasinerende, kreative og moderne armaturen til et «must» for lysdesignere og arkitekter.

Armaturen fungerer som en «Plug & Play-løsning» som gjør det enkelt og raskt å bytte rundt om på lyspunktene.
Smart Dot® kan styres av DMX-RDM-systemet, og er tilgjengelig med flere fargetemperaturer: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K og RGBW (4000K).

For å skape ulike dag & natt lys scenarier, benyttes flere typer diffusorer: høy, flat, klar, opal, frostet, opal-svart og klar-frostet. Fire anodiserte overflater er tilgjengelige: sølv, gull, svart og bronse.

Alt dette og mye mer i en smart og kompakt Ø60x33mm-design med opptil 500 lm.Smart Dot® har blitt tildelt utmerkelsene:

ICONIC AWARDS 2018: Innovative Architecture – Winner (i kategorien Produkt)

German Deisgn Award 2019: Special Mention – Excellent Product Design Lightin

Codega Awards: Special Mention – Product Category

http://www.grupo-mci.org/grupo-mci-noticias.php?y=2018

Les mer

Om oss fagkunnskap

Universell utforming

Universell utforming som betingelse for belysningsløsninger

Luminator AS følger opp sitt engasjement på området universell utforming.
Se link til artikkel i bladet LYSKULTUR skrevet av Thor Husby.

Anbefaler å abonnere på LYS magasinet

Artikkel_LYS_03_2018

VID Stiftelsesrommet zinc DSC 0301

Samarbeid ga ønsket resultat

Utforming av belysningen i et viktig møterom hos Diakonhjemmet («Stiftelsesrommet»), har blitt til gjennom et godt samarbeid mellom lysdesigner, interiørarkitekt, elektriker, AV-tekniker, utstyrsleverandører og ikke minst prosjektleder hos byggherre.
Møterommet som også benyttes til ulike sosiale sammenkomster har fått en samlet belysningsløsning med ulike scenarier for flere formål. Rommet er behagelig å være i. Det er et effektivt arbeidsrom med ivaretakelse av relevante lystekniske krav. Videre har det en fleksibilitet som sikrer omstilling til ulike typer aktiviteter, stemninger og oppsett.

Vi har fått et møterom som fungerer godt for vårt formål, sier Jon R. Solsrud ved eiendomsavdelingen hos Diakonhjemmet.

Se flere blider  – klikk her

Foto: ZINC/ Thomas Gundersen

Certification of registration of tradeamrk

Lansering av PINEA

Basert på de spesifikasjoner som fremgår av websiden www.pinea-light.com, er det planen å igangsette produksjon og salg av første generasjon PIINEA-armaturer 4. kvartal 2018.
Prinsippløsningen for PINEA ble lansert på messen LIGHT+BUILDING 18. mars i samarbeid med belysningsprodusenten Imperial. Etter å ha arbeidet med dette prosjektet i lengre tid, var dette en viktig milepæl for Luminator.
Parallelt med åpningen av messen LIGHT+BUILDING ble en pilotinstallasjon av PINEA prototype armaturer tatt i bruk på kontoret hos Ipark Eiendom i Stavanger. En journalist betegnet lanseringen av PINEA hos Ipark som en «forskningsbasert verdensnyhet som bedrer kvaliteten på kontorbelysningen». (http://ipark.no/aktuelt/en-verdens-nyhet-lansert-i-innovasjonsparken)
De tilbakemeldinger som har fremkommet, bl.a. under messen LIGHT+BUILDING, tas nå inn i den videre bearbeidelse av prototype frem mot et produkt som kan selges i massemarkedet.

Certification of registration of tradeamrk

unnamed file

PINEA

Luminator har utviklet en ny løsning innen Human Centric Lighting i samarbeid med belysningsprodusenten Imperial og eksperter innenfor teknologi og effekter av lys for mennesker ved henholdsvis Høgskolen i Sørøst Norge og Universitetet i Oslo.

PINEA gjør det mulig å ta inn en viktig kvalitet fra dagslyset i elektrisk belysning innendørs. Naturlig biologisk påvirkning kan ivaretas uten at dette endrer belysningen i rommet eller øker energiforbruket. PINEA er utviklet for å kunne inngå som en integrert del av et lysdesign.

PINEA vil lanseres på LIGHT+BUILDING 18. mars 2018, Hall 4.2 Stand C70 – Imperial. Det vil også være mulig å bli nærmere kjent med prinsippløsningen og bakgrunnen for denne på en egen hjemmeside som publiseres ved messens åpning: www.pinea-light.com

 

 

BI Oslo

BI – HANDELSHØYSKOLE OSLO

Konseptet legger vekt på samspill mellom dagslys og kunstig lys til alle døgnets tider, samspill mellom fellesarealer og de indre arbeidssonene i tilgrensende bygningsmasse og ikke minst det å skape et lysmiljø som følger døgnets gang. Belysningen deles opp i 3 høyder langs aksen: Generell takmontert belysning, armaturer montert på søylene, og mastebelysning for å fremheve trappene som leder ned til torget og den store spiraltrappen.

Et levende bygg
Belysningen skal bidra til variasjon og opplevelser. Her benyttes LED armaturer med justerbar Kelvingrad fra 2900-6000 for å kunne justere fargetemperaturen i takt med døgnet, årstiden og bruken av de ulike områdene.

Universell Utforming
Belysningen underbygger arkitekturens rette linjer og gir god lesbarhet og visuell føring. Det samme gjelder 4 meter høye lysmaster inne som sammen med trær gir retning og visuelle holdepunkter underveis. Gaten har fått en annen lyssetting med økt kontrast mellom gulv og vegg.
Mastestørrelse og bruk av materialer i tre og stål er tilpasset dimensjoner og materialer i gaten for øvrig, som underbygger gatefølelsen. Det varme treverket i mastene gjenspeiler treverket på bygningsmassene. Varmt lys på 2900K skaper et skille mellom denne sosiale sonen og de øvrige mer effektive arbeidssonene.

Belysning Uterom

Belysningen av uterommet fremfor bygget forlenger hovedaksen og inviterer inn i bygget.
Gobo belysningen fremhever inngangspartiet, mens grunnbelysningen bidrar til å synliggjøre mørke hindringer.

 

 

UU bilde av publiksjon 3

BELYSNING OG UNIVERSELL UTFORMING

Luminator as har engasjert seg i arbeidet med ny publikasjon innenfor «Belysning og universell utforming».

Det foreligger nå en helt ny publikasjon utgitt av Lyskultur om temaet «Belysning og universell utforming». Publikasjonen retter seg mot byggherrer, arkitekter og fagpersonell innenfor belysning.

Publikasjonen skal bidra til forståelse for hvordan hensynet til universell utforming kan ivaretas som en del av en samlet belysningsløsning. Den skal gi grunnlag for samhandling mellom målgruppene i byggeprosjekters tidligfase om utarbeidelse av et samlet design.

Thor Husby fra Luminator har vært prosjektleder for arbeidet. Thor sier at engasjementet fra Luminator er begrunnet med at vi ønsker å ha særegen kompetanse på dette området. Våre lysdesignere og tekniske fagpersoner skal sikre gode løsninger for våre kunder som ivaretar hensynet til universell utforming.

omoss 1900 550

REGGIANI UPDATES

Reggiani har kommet med ny Project Lookbook hvor de viser til prosjekter levert med deres produkter.
Her viser de til sin allsidighet med prosjekter innen Retail, Museumer, Resturanter, offentlige og utendørs miljøer.

Last ned: Reggiani_Projects-Lookbook

#theilluminationcollective

Les mer

aktuelt03 800

ØKT SATSNING PÅ NÆRINGSBYGG

Belysning i kontormiljøer blir et viktigere virksomhetsområde. Luminator er i dag mest kjent for sine mange leveranser av belysningsløsninger for badeanlegg, fasader og broer. Foruten å bygge videre på det som er bra, arbeides det med økt satsing på belysning i kontormiljøer, skoler, etc.

Luminator har både kompetanse og et bredt utvalg produkter for belysning i kontormiljøer.

For å underbygge et godt samarbeid med våre kunder lanserer vi en produktvelger som gir oversikt over produkter med tekniske data. Klikk deg inn på «produkter» i menyen ovenfor.

aktuelt02

PROSJEKT HOLMEN INDUSTRIOMRÅDE

Luminator har levert belysningsløsninger til et stort fiskerianlegg i Sortland. Luminator har her samarbeidet tett med Snøhetta i hele prosjektperioden.

Luminator har levert belysningsløsninger til følgende deler av anlegget: Utendørsbelysning, sorteringshall og parkeringshus. Utendørs har Luminator levert belysning av fasader, tilførselsvei, gangvei, kaianlegg, takterrasse, under administrasjonsbygget som er løftet opp fra bakken, trær, kunstvegg, objektbelysning av rotorblad og integrert belysning i benker på området. Det er lagt vekt på sikkerhet ved markering av kai med lys i leider. Integrert effektbelysning i perforert vegg fungerer som en ledelinje. Endelig er det lagt vekt på å se hele anlegget under ett og dets plassering og betydning for området rundt.

 

aktuelt03

CELLS

Luminator har mange underleverandører av kvalitetsprodukter. Inneværende år har lansering og videreutvikling av et nytt produkt fra Reggiani vakt interesse.

Det er ikke lenger noen grunn til å bruke tradisjonelle armaturer med et forventet utseende i utemiljøer. Det nye produktet fra Reggiani tåler både hard påkjenning i utemiljøer samtidig som det har en utforming og belysningskvalitet som tilfører noe nytt. Funksjonalitet og estetikk mikses på en god måte.

Foruten utemiljøer er armaturen med sin solide utførelse også egnet til bruk i gymsaler. Med høy IP-grad kan den også brukes over vann i fuktige og klorholdige badeanlegg. Armaturen har mange lysfordelingsmuligheter, styringsmuligheter og oppgis å kunne leveres i mange farger.