BI Oslo

BI – HANDELSHØYSKOLE OSLO

Konseptet legger vekt på samspill mellom dagslys og kunstig lys til alle døgnets tider, samspill mellom fellesarealer og de indre arbeidssonene i tilgrensende bygningsmasse og ikke minst det å skape et lysmiljø som følger døgnets gang. Belysningen deles opp i 3 høyder langs aksen: Generell takmontert belysning, armaturer montert på søylene, og mastebelysning for å fremheve trappene som leder ned til torget og den store spiraltrappen.

Et levende bygg
Belysningen skal bidra til variasjon og opplevelser. Her benyttes LED armaturer med justerbar Kelvingrad fra 2900-6000 for å kunne justere fargetemperaturen i takt med døgnet, årstiden og bruken av de ulike områdene.

Universell Utforming
Belysningen underbygger arkitekturens rette linjer og gir god lesbarhet og visuell føring. Det samme gjelder 4 meter høye lysmaster inne som sammen med trær gir retning og visuelle holdepunkter underveis. Gaten har fått en annen lyssetting med økt kontrast mellom gulv og vegg.
Mastestørrelse og bruk av materialer i tre og stål er tilpasset dimensjoner og materialer i gaten for øvrig, som underbygger gatefølelsen. Det varme treverket i mastene gjenspeiler treverket på bygningsmassene. Varmt lys på 2900K skaper et skille mellom denne sosiale sonen og de øvrige mer effektive arbeidssonene.

Belysning Uterom

Belysningen av uterommet fremfor bygget forlenger hovedaksen og inviterer inn i bygget.
Gobo belysningen fremhever inngangspartiet, mens grunnbelysningen bidrar til å synliggjøre mørke hindringer.