GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Luminator AS (heretter kalt selger) og kjøper.

Ved bestilling så bekrefter kunden disse betingelsene.