Stortorvet Kjøpesenter, Kongsberg Foto: ZINC v/ Thomas Gundersen Stiftelsesrommet, Diakonhjemmet Sykehus Foto: Erik Selmer Teigkamptunnelen

Melding til våre kunder.
Luminator vil utføre sin virksomhet så normalt som mulig innenfor rammen av myndighetenes annonserte tiltak for å begrense spredning av Corona-virus.

Du kan nå oss som vanlig på telefon og Teams/skype. Dette gjelder også de personer hos oss som på grunn av utenlandsreiser har blitt pålagt karantene.

Vi følger opp våre kunder og prosjekter.

Referanser

Aktuelt

Nidarosdomen

© Copyright - Luminator AS